VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH A APLIKOVANÝCH VĚD